Решение на Съда (голям състав) от 10 януари 2006 г. # The Queen, по искане на International Air Transport Association и European Low Fares Airline Association срещу Department for Transport. # Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Обединеното кралство. # Регламент (ЕО) № 261/2004 - Членs 5, 6 и 7. # Дело C-344/04. TITJUR IATA и ELFAA