Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 135/1999 от 5 ноември 1999 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението на ЕИП$