Писмен въпрос E-001958/11 Alain Cadec (PPE) до Комисията. Създаване на функционираща „Крайбрежна охрана на Европейския съюз“