Дело C-21/14 P: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2015 г. — Европейска комисия/Rusal Armenal ZAO, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Дъмпинг — Внос на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китай — Присъединяване на Република Армения към Световната търговска организация (СТО) — Член 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 384/96 — Съвместимост със Споразумението за прилагането на член VI на Общото споразумение по митата и търговията (1994) (ГАТТ)