Регламент (ЕО) № 596/2004 на Комисията от 30 март 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на яйцата$