Регламент (ЕО) № 1738/2005 на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1916/2000 по отношение на определянето и предаването на информация за структурата на заплатитеТекст от значение за ЕИП.$