Определение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 12 ноември 1997 г.