Заключение на генералния адвокат Tizzano представено на7 юли 2005 г.