Регламент (ЕС) № 1135/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване Текст от значение за ЕИП