Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/2011 от 1 юли 2011 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП