Писмен въпрос E-1555/10, зададен от Chrysoula Paliadeli (S&D) на Комисията. Висши учебни заведения и икономика — едно ново партньорство