Споразумение под формата на размяна на писма във връзка с временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мозамбик