Писмен въпрос E-007449/11 Mathieu Grosch (PPE) до Комисията. Забавяния при трансграничния железопътен транспорт