Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom ) br. 1860/76 od 29. lipnja 1976. o utvrđivanju Uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta