PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 2602/69 на Съвета от 18 декември 1969 година относно запазването на процедурата на Управителните комитети