Решение (ОВППС) 2016/332 на Комитета по политика и сигурност от 23 февруари 2016 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и за отмяна на Решение BiH/22/2014 (BiH/23/2016)