TITJUR Centralan Property Заключение на генералния адвокат Kokott представено на17 март 2005 г. # Centralan Property Ltd срещу Commissioners of Customs & Excise. # Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Обединеното кралство. # Шеста директива ДДС. # Дело C-63/04.