/* */

Писмен въпрос E-010809/11 Derek Vaughan (S&D) до Комисията. Рискове за кипърските банки във връзка с кризата