Регламент (ЕО) № 1306/95 на Комисията от 8 юни 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3223/94 относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци$