Покана за представяне на кандидатури за подбор на експерт, който да замести член на създадената към Комисията експертна група на заинтересованите страни по обществените поръчки