Писмен въпрос E-010297/10 Karin Kadenbach (S&D) до Комисията. „Зелени“ работни места