Писмен въпрос E-4962/06 зададен от Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) на Комисията. Дистанционната работа