Решение на Общия съд (втори състав) от 16 март 2016 г.$