Регламент (EО) № 2103/2005 на Съвета от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит PROPCELEX