Дело T-654/14: Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. — Revolution/EUIPO (REVOLUTION) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „REVOLUTION“ — Марка, състояща се от рекламно послание — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)