Определение на Съда (четвърти състав) от 8 октомври 1998 г.