Писмен въпрос E-007150/11 Jim Higgins (PPE) до Комисията. Програми за островните общности