Дело F-75/14: Определение на Съда на публичната служба от 9 юли 2015 г. — Vecchio/Съвместно предприятие ECSEL