Comunicare din partea Guvernului francez cu privire la Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, explorare și extracție a hidrocarburilor (Aviz privind cererea de autorizație exclusivă de prospectare a zăcămintelor de hidrocarburi lichide sau gazoase denumită Permis d'Est Champagne) (Text cu relevanță pentru SEE)