Заключение по съединени дела на генералния адвокат Mayras представено на 14 декември 1978 г.