СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА ОКОНЧАТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВА ГОДИНА 2009 ЗА 8-И, 9-И И 10-И ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ