Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2016 – Baġit ta' Emenda Nru 1