Писмен въпрос P-4902/06, зададен от Philip Bradbourn (PPE-DE) на Комисията. Unsolicited mailings