Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/234 на Комисията от 9 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Salam de Sibiu (ЗГУ)]$