Писмен въпрос E-2554/10, зададен от Cristiana Muscardini (PPE) на Комисията. Европейския съюз и екстрадирането