Дело C-559/12 P: Жалба, подадена на 5 декември 2012 г. от Френската република срещу Решение на Общия съд (шести състав) от 20 септември 2012 г. по дело T-154/10, Франция/Комисия