Писмен въпрос P-2741/09, зададен от Jean-Claude Martinez (NI) на Комисията. Икономически предпазни мерки за компании, изпитващи големи затруднения