Решение на Съда (шести състав) от 24 октомври 1996 г.