Писмен въпрос E-4238/10 Britta Reimers (ALDE) до Комисията. Проблеми с националния дял за съфинансиране на програмите за стимулиране на инвестициите в селското стопанство