Писмен въпрос E-1334/10, зададен от Antolín Sánchez Presedo (S&D) на Съвета. Европейската финансова сигурност