Писмен въпрос E-1486/09, зададен от Marco Rizzo (GUE/NGL) на Комисията. Лична сигурност и работно време