Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвместното предприятие SESAR за финансовата 2008 година