Писмен въпрос E-4513/10 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) до Комисията. Европейска година на шансовете на младежта