Резюме на решения на Общността относно разрешения за търговия с лекарствени продукти от 1 юли 2008 г. до 31 юли 2008 г. (Решения, приети съгласно член 34 от Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета или член 38 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета )