Писмен въпрос E-6133/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Атомни електроцентрали в Турция