Писмен въпрос E-008598/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Етапното разширение на пристанище Барселона ще бъде пуснато в експлоатация през 2012 г. без предвидената жп връзка