Nariadenie Komisie (EÚ) č. 851/2013 z  3. septembra 2013 , ktorým sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012 Text s významom pre EHP