2013 m. rugsėjo 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 851/2013, kuriuo leidžiama vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir vaikų vystymusi bei sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 Tekstas svarbus EEE