Дело T-326/14: Решение на Общия съд от 19 април 2016 г. — Novomatic/EUIPO — Granini France („HOT JOKER“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „HOT JOKER“ — По-ранна национална фигуративна марка „Joker“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент №° 207/2009 — Член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009)