Писмен въпрос E-009185/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Нарастване на насилието към жени през настоящата година в Гърция